'Like'de facebook pagina van'Energie In Balans'en lees wekelijks nuttige energetische tips. 

Lezing - Goede gezondheid begint met water

Het belang van 'goed' water. 

Jammer genoeg drinken de meeste mensen te weinig water, waardoor ze gedeshydrateerd raken. Een tekort aan water in je lichaam is mede de oorzaak van een hele reeks van fysische en psychische klachten. Een tekort in je vochtbalans maakt dat het lymfesysteem, dat instaat voor de afvoer van afvalstoffen in je lichaam niet goed kan functioneren. Indien  de afvalstoffen niet afgevoerd kunnen worden, zal het lichaam ze opslaan, in je botten, in je spieren in je organen. Heel wat 'beschavingsziektes' zijn een gevolg van onze ongezonde leefomstandigheden en worden onder andere versterkt door een tekort aan water in je lichaam. Het lichaam verzuurt letterlijk. 

Wat is 'goed' water?

Over water valt veel te vertellen. Water is niet zomaar water, H2O is niet zomaar H2O. Water doet veel meer met je lichaam dan we denken.
Kraantjeswater is veilig volgens de wettelijke normen, maar het wordt steeds moeilijker om zuiver water te maken, en er worden steeds meer stoffen toegevoegd om de normen te kunnen halen. Bovendien  bevat kraantjeswater steeds meer stoffen die er niet in thuis horen, zoals herbicides, hormonen, pesticides, restanten van medicatie, zware metalen, ... . 
Flessenwater is niet noodzakelijk beter. Veel plastiek flessen bevatten BPA's, die kankerverwekkend zijn, flessenwater is duur, en het is niet altijd even kwaliteitsvol als we zouden denken.
Een installatie die je zuiverder drinkwater bezorgt kan dan een goede investering zijn. 

Naast het moleculaire aspect van water is er ook nog het energetische aspect. Water is het meest fascinerende element op aarde en kan 'informatie vasthouden'. Als je het werk van Masaru Emoto kent, ga je begrijpen wat en hoe. Er zijn dus meerdere aspecten aan water, en deze kan je helpen bij het maken van keuzes.

Tijdens deze lezing krijg je meer informatie over het belang van water. We leggen je uit wat je kan doen.
Je krijgt ook meer uitleg over hoe een osmose of een ionisatieapparaat werkt en je krijgt een leerrijke demonstratie van welke meerwaarde een ionisatieapparaat kan betekenen. Na de presentatie krijg je nog meer lectuur zodat je over voldoende informatie beschikt als je iets wil gaan doen thuis met water.

 

 

 

 

 

Deze lezing wordt gegeven door mijn echtgenoot Peter Van den Broucke.

Locatie: Rue des Prés 47, 1350 Orp-le-Grand (net achter Tienen) 

Tijdstip:  van 14u tot 17u . Je bent welkom vanaf 13.30 u. 

Kostprijs: 25€/pp

Opmerking: Bij onvoldoende inschrijvingen zal de avond verplaatst worden naar een latere datum.

Inschrijven kan via mijn website:

www.energieinbalans.be

Data: 
Zondag 01 maart 14u
Kostprijs: 
25€/pp
Inschrijven is noodzakelijk wegens beperkt aantal plaatsen